Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging die door middel van regionale federaties en zo’n 900 lokale hengelsportverenigingen meer dan 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. De Vereniging vertegenwoordigt niet alleen de Nederlandse sportvisserij in eigen land, maar ook in het buitenland. Bovendien organiseert ze verschillende activiteiten, staat ze in voor de advisering en belangenbehartiging en zorgt ze voor kadervorming. Zowel voor liefhebbers van de hengelsport individueel als voor de lokale verenigingen is Sportvisserij Nederland dan ook een zeer belangrijke organisatie.

Behaalde successen

Door de jaren heen heeft Sportvisserij Nederland behoorlijk wat successen geboekt op vlak van belangenbehartiging. Zo heeft ze er voor gezorgd dat het landelijk nachtvisverbod werd opgezegd en zorgde ze er voor dat het vissen met twee hengels met kunstaas of dode vis werd toegelaten. Ook het ankerverbod in de mondingen van verschillende wateren langs de Nederlandse kust werd door de organisatie tijdig een halt toegeroepen. Dit alles maakt duidelijk dat Sportvisserij Nederland een aanzienlijke meerwaarde kan betekenen voor liefhebbers van de hengelsport die in Nederland hun favoriete hobby willen beoefenen.

Internationale samenwerking

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven staat Sportvisserij Nederland niet alleen in voor het behartigen van de belangen van liefhebbers van de hengelsport in eigen land, daarnaast zorgt het internationale samenwerkingsverband met de European Angles Alliance er voor dat sinds 1994 ook de belangen van de hengelsport op Europees niveau kunnen worden behartigd. Op moment van schrijven zijn uit achttien verschillende landen hengelsportorganisaties bij de EAA aangesloten. Deze internationale samenwerking zorgt er niet in het minst voor dat kennis kan worden uitgewisseld waardoor de belangen van liefhebbers van de hengelsport in alle verschillende, aangesloten landen op zo optimaal mogelijk wijze kunnen worden behartigd.

Schrijf een reactie


Tip!Visgerei dat u bij lokale hengelsportwinkels koopt, is online vaak goedkoper! Online vind je diverse acties, zoals op Raven.nl.